Επικρατούσες καιρικές συνθήκες

Ηλιοφάνεια
12 km/h
-1 °C έως 5 °C°C

Ποιότητα χιονιού

Φρέσκο

Τελευταία χιονόπτωση

10 cm 13/03/2024

Ύψος συνολικής χιονοκάλυψης

45 cm

Ορατότητα

Πλήρης

Σημεία προσοχής

Μη επαρκής χιονοκάλυψη εκτος πίστας - παγωμένο χιόνι κάτω από μικρή επιφάνεια φρέσκου.

Εκτίμηση Συνθηκών Χιονοστιβάδων

Βαθμός επικινδυνότητας

Προσδιορισμός προβλημάτων χιονιού

Οριακή ποσότητα κάλυψης για χιονοδρομία

Προσανατολισμός
επίμαχων σημείων

Δυτικά

Πιθανότητα ενεργοποίησης
από ανθρώπινο παράγοντα

Δυνατό

Συμπεράσματα

Αποφύγετε την κίνηση εκτός ορίων του ΧΚΚ