Α. Γενικοί Όροι Χρήσης Εγκαταστάσεων

 1. Οι χιονοδρόμοι – επισκέπτες χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του Χ.Κ.Κ. με επίγνωση των εκάστοτε καιρικών και γεωμορφολογικών συνθηκών και των κινδύνων που αυτές συνεπάγονται.
 2. Οι χιονοδρόμοι – επισκέπτες οφείλουν να γνωρίζουν πιθανούς κινδύνους που μπορεί να καιροφυλακτούν σε κάθε χιονοδρομικό κέντρο, οι οποίοι δύνανται να συνοψισθούν, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά σε:
  • Ατυχήματα ή/και τραυματισμούς λόγω ανωμαλιών του εδάφους ή/και του πάγου.
  • Ατυχήματα ή/και τραυματισμούς λόγω της ύπαρξης φυσικών εμποδίων όπως πχ δέντρων, πετρών κλπ.
  • Ατυχήματα ή/και τραυματισμούς εξαιτίας της ύπαρξης τεχνικών, πλην όμως απαραίτητων για την λειτουργία χιονοδρομικών κέντρων, εμποδίων, όπως π.χ. πυλώνων, αναβατήρων, διαστρωτικών μηχανημάτων, υλικών σήμανσης κλπ.
  • Ατυχήματα ή/και τραυματισμούς λόγω φυσικών καταστροφών όπως χιονοστιβάδες, θεομηνίες, κατολισθήσεις κλπ η λόγω ξαφνικής μεταβολής των καιρικών συνθηκών (χιονόπτωση, ισχυροί άνεμοι, ομίχλη, έντονες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις) που μπορεί να έχουν αρνητική επίδραση στην ικανότητα εξάσκησης χιονοδρομίας.
 1. Η χρήση των εγκαταστάσεων γίνεται πάντα με ΠΡΟΣΟΧΗ σύμφωνα με τις ενημερωτικές πινακίδες και τις υποδείξεις του προσωπικού λειτουργίας. Σε περίπτωση πρόκλησης φθοράς στις εγκαταστάσεις του Χιονοδρομικού Κέντρου, ο υπαίτιος θα υφίσταται τις κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
 2. Οι χιονοδρόμοι – επισκέπτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των υπευθύνων και τα σχετικά σήματα, να ακολουθούν το «δεκάλογο του χιονοδρόμου FIS» (βλ. Παρακάτω) και τους όρους χρήσης εγκαταστάσεων Χ.Κ.Κ. που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους υποδοχής του Χ.Κ.Κ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του πελάτη με τις υποδείξεις των υπευθύνων για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του Χ.Κ.Κ. θα ανακαλείται η ισχύς του εισιτηρίου του χωρίς επιστροφή του αντιτίμου, και θα απομακρύνεται από τις εγκαταστάσεις του Χ.Κ.Κ.
 3. Οι πελάτες είναι υπεύθυνοι να διατηρούν τον αυτοέλεγχό τους.
 4. Το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων δεν φέρει καμία ευθύνη για ατυχήματα που τυχόν προκληθούν εξαιτίας της κακής χρήσης του εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων και τη μη συμμόρφωση χιονοδρόμου – επισκέπτη με όλους τους μνημονευόμενους στο παρόν όρους, ή και την παντελή άγνοια αυτών.
 5. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους χιονοδρόμους – επισκέπτες στη φύλαξη των εισιτηρίων, του εξοπλισμού και των προσωπικών τους αντικειμένων, καθώς οι ίδιοι είναι υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια, βλάβη, φθορά, καταστροφή και εν γένει ζημία αυτών. ΤΟ Χ.Κ.Κ. ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ για τυχόν απώλεια εισιτηρίων ή εξοπλισμού όσων χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του. Σε περίπτωση παραπόνων – επισημάνσεων, οι χιονοδρόμοι – επισκέπτες μπορούν να απευθύνονται στις πληροφορίες του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων και να συμπληρώνουν το ειδικό δελτίο.
 6. Όλοι, όσοι κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων του Χ.Κ.Κ. τεκμαίρεται ότι έχουν λάβει γνώση του συνόλου των σχετικών όρων και των οδηγιών, όπως αναφέρονται στο παρόν.
 7. Απαγορεύεται ρητά το κάπνισμα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του Χ.Κ.Κ.
 8. Απαγορεύεται η διενέργεια εμπορικών συναλλαγών χωρίς την έγγραφη σύμφωνη γνώμη του Χ.Κ.Κ
 9. Δεν επιτρέπεται η διενέργεια μαθημάτων χιονοδρομίας  στους χώρους του Χ.Κ.Κ. σε όσους δεν έχουν προμηθευτεί την ειδική κάρτα που φέρει τον τίτλο του εκπαιδευτή χιονοδρομίας και τον τίτλο της συνεργαζόμενης με το Χ.Κ.Κ. σχολής, και χωρίς να έχουν προσκομίσει στη Διεύθυνση του Χ.Κ.Κ. το σύνολο των απαιτούμενων για διδασκαλία δικαιολογητικών.
 10. Εξαιρούνται οι εκπαιδευτές  σχολικών τάξεων και οι προπονητές αθλητικών συλλόγων ΕΟΧ, κατά το χρόνο εκτέλεσης των καθηκόντων τους.
 11. Συνέπεια παράβασης του ως άνω όρου θα είναι η άμεση ακύρωση της ισχύς της κάρτας εισόδου χωρίς την ταυτόχρονη επιστροφή του αντιτίμου. 
 12. H εξεύρεση δασκάλων χιονοδρομίας και ο προγραμματισμός των μαθημάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά στα ειδικώς γι’ αυτό προοριζόμενα σημεία του Χ.Κ.Κ.  και μόνο από τα εξουσιοδοτημένα για το σκοπό αυτό και εφοδιασμένα με τα σχετικά διακριτικά γνωρίσματα πρόσωπα.

Ρητώς απαγορεύεται η άγρα πελατών με σκοπό την παράδοση μαθημάτων χιονοδρομίας και στις περιπτώσεις διαπίστωσης τέτοιων φαινομένων οι παραβάτες θα απομακρύνονται (ή θα αποβάλλονται δια παντός) από τους χώρους του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων.

Β. Περίοδοι λειτουργίας – Ωράριο

 1. Χειμερινή περίοδος λειτουργίας του Χ.Κ.Κ. θεωρείται το χρονικό διάστημα από 15.12. έως 15.04. του εκάστοτε έτους, κατά το οποίο θα παρέχονται υπηρεσίες στους επισκέπτες ανάλογα με την χιόνωση.
 2. Υψηλή περίοδος θεωρείται το χρονικό διάστημα από 23.12.2023 έως 07.01.2024, καθώς και όλα τα Σαββατοκύριακα και οι Αργίες της χειμερινής περιόδου.
 3. Χαμηλή περίοδος θεωρείται όλο το χρονικό διάστημα χειμερινής περιόδου πλην της υψηλής περιόδου.
 4. Το ωράριο λειτουργίας του Χ.Κ.Κ. είναι:
 5. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: από 9:00 έως 15:30.
 6. ΑΡΓΙΕΣ/ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ: από 9:00 έως 15:30.
 7. Νυκτερινή χιονοδρομία από 17:00 έως 20:00 (ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες).
 8. Μετά την 01/03 του εκάστοτε έτους, το ωράριο δύναται να διαφοροποιείται, ανάλογα με την επικρατούσα θερμοκρασία.
 9. Το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων διατηρεί το δικαίωμα να μειώνει την δυναμικότητα ή να θέτει εκτός λειτουργίας όποιους αναβατήρες κρίνει σκόπιμο για λόγους ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας.
 10. Σε περιπτώσεις προγραμματισμένης μειωμένης λειτουργίας του Χ.Κ.Κ. λόγω καιρικών συνθηκών ή άλλων αστάθμητων παραγόντων, προβλέπονται ειδικές εκπτώσεις.
 11. Η νυκτερινή χιονοδρομία (ωραρίου 17:00 έως 20:00 περίπου, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες) συμπεριλαμβάνεται στο κόστος του εισιτηρίου της τρέχουσας ημέρας.
 12. Μετά τις 13:00 ισχύει το εισιτήριο ½ ημέρας.

Γ. Ενημέρωση – Επικοινωνία δικτυακού τόπου www.kalavritaski.gr

Οι χιονοδρόμοι και οι επισκέπτες οφείλουν να ενημερώνονται, με δική τους ευθύνη, για τον τιμοκατάλογο, τις εκάστοτε συνθήκες και τους όρους χρήσης εγκαταστάσεων Χ.Κ.Κ. στις πληροφορίες του Χ.Κ.Κ. (information), στα εκδοτήρια εισιτηρίων, καθώς και μέσω του δικτυακού τόπου www.kalavritaski.gr. Στις πληροφορίες παρέχεται λεπτομερής και υπεύθυνη ενημέρωση και για οποιοδήποτε άλλο θέμα άπτεται της λειτουργίας του Χ.Κ.Κ. καθώς και έντυπο πληροφοριακό υλικό.

Με το Χ.Κ.Κ. μπορείτε να επικοινωνείτε:

Τηλέφωνα: 26920-24451-2 & 697-0104625
Fax: 26920-24453.
Email: [email protected]

Δ. Όροι χρήσης Αναβατήρων

 1. Οι χιονοδρόμοι οφείλουν να τηρούν τη σειρά προτεραιότητας κατά την αναμονή επιβίβασης στους αναβατήρες, καθώς και να επιβιβάζονται στην πρώτη διαθέσιμη θέση. Σε αντίθετη περίπτωση χάνουν τη σειρά προτεραιότητας τους στην ουρά αναμονής επιβίβασης.
 2. Οι αναβατήρες πρέπει να λειτουργούν με την αρμόζουσα δυναμικότητα για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των χιονοδρόμων. Παρακαλούμε να γίνονται σεβαστές οι οδηγίες των υπευθύνων χειριστών.
 3. Απαγορεύεται η χρήση αναβατήρων από ανήλικους, εφόσον δεν συνοδεύονται από ενήλικες.
 4. Οι επιβαίνοντες σε εναέριο αναβατήρα οφείλουν αμέσως μετά την επιβίβαση να κατεβάζουν την ασφάλεια της καρέκλας και να την ανεβάζουν λίγο πριν την αποβίβαση. Οφείλουν δε να κάθονται στο μέσο της καρέκλας και να αποφεύγουν τις ταλαντώσεις κατά μήκος ή κατά πλάτος της διαδρομής.
 5. Απαγορεύεται η επιβίβαση στους εναέριους αναβατήρες με χιονοπέδιλα ή χιονοσανίδα στο χέρι και όχι φορεμένη και ασφαλισμένη στο πόδι.
 6. Απαγορεύεται στους χιονοδρόμους η επιβίβαση στους εναέριους αναβατήρες κρατώντας ή και έχοντας μαζί τους μπουκάλια, κουτιά, αναψυκτικά, ποτά ή και τρόφιμα (αποφυγή ατυχημάτων-προστασία του περιβάλλοντος).
 7. Για την συντήρηση του αναβατήρα χρησιμοποιούνται λιπαντικά στερεάς μορφής. Οι χιονοδρόμοι αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη και τις συνέπειες της επαφής με τα υλικά αυτά. Για οποιοδήποτε ενδεχόμενο αντίκτυπο ενδεχομένως στην υγεία (π.χ. αλλεργία) και στον χιονοδρομικό εξοπλισμό, το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων δεν φέρει καμία ευθύνη.
 8. Οι χιονοδρόμοι θα πρέπει να αποφεύγουν να φοράνε αντικείμενα που εξέχουν (κασκόλ – τσαντάκια – κοσμήματα κλπ) διότι μπορεί να δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα κατά την επιβίβαση στους αναβατήρες, και την αποβίβαση από αυτούς.
 9. Οι αρχάριοι χιονοδρόμοι οφείλουν να εξυπηρετούνται από τους αναβατήρες Ερμή και Ηρακλή  και να μην δημιουργούν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των υπόλοιπων αναβατήρων.
 10. Οι χιονοδρόμοι οφείλουν να χρησιμοποιούν τους αναβατήρες με την δέουσα προσοχή και υπευθυνότητα και να λαμβάνουν υπόψη τις ενημερωτικές πινακίδες κάθε αναβατήρα, για την ασφάλεια τόσο τη δική τους όσο και των άλλων χιονοδρόμων, καθώς επίσης και για την εύρυθμη λειτουργία των αναβατήρων. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζουν τον τρόπο χρήσης αναβατήρα (επιβίβαση – αποβίβαση), πριν τη χρήση του χρειάζεται να λάβουν σχετικά μαθήματα προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση ατυχημάτων.
 11. Η λειτουργία των αναβατήρων δύναται να διακοπεί σε περίπτωση επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών.

Ε. Όροι χρήσης Πιστών Χιονοδρομίας

 1. Οι χιονοδρόμοι οφείλουν να γνωρίζουν εκ των προτέρων ποιες πίστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν, να συμβουλεύονται τις ενημερωτικές πινακίδες που είναι τοποθετημένες σε αυτές, να ενημερώνονται για την κατάσταση της πίστας, να εκτιμούν τις καιρικές συνθήκες και να προσαρμόζουν την ταχύτητα τους στις δυνατότητες τους. Σε περίπτωση αδυναμίας συνιστάται η λήψη ειδικών μαθημάτων χιονοδρομίας.
 2. Η ευθύνη του ΧΚΚ περιορίζεται στους χώρους και τις πίστες που καθημερινά ελέγχει και ανοίγει για χιονοδρομία και εντός αυτών πρέπει να κινούνται οι χιονοδρόμοι και οι επισκέπτες. Η χρήση χιονοδρομικών πεδίων εκτός των ασφαλισμένων οριοθετημένων πιστών και διαδρομών του Χ.Κ.Κ. γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χιονοδρόμων οι οποίοι θα πρέπει να γνωρίζουν τους κινδύνους και να λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα ασφαλείας.
 3. Το ΧΚΚ αναρτά καθημερινά στα εκδοτήρια του, στον πίνακα πιστών και freeride και στο site του(live ski report) τον βαθμό επικινδυνότητας χιονοστιβάδας και οφείλουν οι χιονοδρόμοι να ενημερώνονται σχετικά.
 4. Κάθε χιονοδρόμος είναι υπεύθυνος να δίνει προτεραιότητα σε αυτούς που προηγούνται, να σταματά σε ασφαλές μέρος για αυτόν και τους λοιπούς, να παρατηρεί πινακίδες – προειδοποιήσεις και να μένει μακριά από τις κλειστές διαδρομές και τα επικίνδυνα σημεία. Οι απάτητες πίστες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από έμπειρους χιονοδρόμους.
 5. Οι χιονοδρόμοι υποχρεούνται να έχουν στα πέδιλα σκι στοπ, οι δε snowboarders να έχουν τοποθετήσει το ειδικό λουρί ασφαλείας. Οι χιονοδρόμοι πρέπει να κινούνται εντός των ορίων των πιστών. Μόνο αυτές ελέγχονται από το προσωπικό ασφαλείας. Η χρήση του κράνους είναι απαραίτητη.
 6. Οι χιονοδρόμοι οφείλουν να διατηρούν σε καλή κατάσταση τον εξοπλισμό τους και ειδικά τα πέδιλά τους, χρησιμοποιώντας προϊόντα κεριού για να προστατεύονται. Τα καταστήματα εξοπλισμού σκι παρέχουν σχετική ενημέρωση.
 7. Σε περιπτώσεις ατυχημάτων, χιονοδρόμοι κι επισκέπτες υποχρεούνται να διευκολύνουν το έργο της ομάδας Πρώτων Βοηθειών. Οι Πρώτες Βοήθειες παρέχονται δωρεάν σε όλους τους χιονοδρόμους και τους επισκέπτες του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων. Σε περίπτωση που κάποιος χιονοδρόμος παρατηρήσει οτιδήποτε ασυνήθιστο σχετικά με τη χρήση των αναβατήρων ή/και των πιστών, ενημερώνει και ζητά βοήθεια από τους αρμόδιους (αναβατήρων-πιστών).
 8. Τα διαστρωτικά μηχανήματα μπορεί να κινηθούν ακόμη και σε ώρες λειτουργίας του κέντρου και έχουν προτεραιότητα. Οι χιονοδρόμοι οφείλουν να κρατούν πάντα ασφαλείς αποστάσεις.
 9. Απαγορεύεται αυστηρά η απογείωση και η προσγείωση με χρήση αετού ή αλεξίπτωτου πλαγιάς εντός των οριοθετημένων πιστών.
 10. Απαγορεύεται η χρήση ιδιωτικών  μηχανοκίνητων μέσων χιονιού  (Snowmobil)  στις πίστες εντός και εκτός ωρών λειτουργίας Χ.Κ.Κ.
 11. Δεν επιτρέπονται οι καταβάσεις βαθύ χιονιού μέσα στις δασώδεις πλαγιές του κέντρου, όπου υπάρχουν μικρά έλατα και ενδεχόμενος τραυματισμός των κορφών τους μπορεί να σταματήσει την ανάπτυξη τους.
 12. Απαγορεύεται η χρήση των πιστών μετά τη λήξη της ημερήσιας λειτουργίας του Χ.Κ.Κ. Με το πέρας  λειτουργίας δεν λειτουργούν σωστικά μέσα και οι πίστες κλείνουν αυστηρά για διάστρωση.
 13. Η πεζοπορία επισκεπτών η ορειβατών εντός των πιστών του κέντρου επιτρέπεται μόνο μέσω των προκαθορισμένων διαδρομών που υποδεικνύουν οι υπεύθυνοι.
Ειδικοί Κανόνες – Οδηγίες για Snowboarders
 1. Το μπροστινό πόδι πρέπει να είναι στερεά δεμένο στη σανίδα με ένα λουρί.
 2. Στους συρόμενους και στους εναέριους αναβατήρες το πίσω πόδι πρέπει να είναι ελεύθερο (λυμένο από την δέστρα).
 3. Πριν από κάθε αλλαγή κατεύθυνσης, ιδιαίτερα πριν από ανάποδες στροφές: Κοίταγμα πίσω, μια ματιά γύρω.
 4. Σταματάμε μόνο στην άκρη της πίστας. Δεν καθόμαστε και δεν ξαπλώνουμε στις πίστες.
 5. Η χιονοσανίδα τοποθετείται στο χιόνι με την πλευρά που βρίσκονται οι δέστρες προς τα κάτω.
Δεκάλογος Συμπεριφοράς Χιονοδρόμου (FIS)
 1. Σεβασμός για τους άλλους: Συμπεριφερόμαστε με τέτοιο τρόπο, που να μη βάζουμε σε κίνδυνο ή βλάπτουμε τους άλλους.
 2. Έλεγχος ταχύτητας χιονοδρομίας: Ελέγχουμε πάντοτε την κίνησή μας. προσαρμόζουμε τη ταχύτητα και τον τρόπο της κίνησης μας ανάλογα με την προσωπική μας ικανότητα και τις επικρατούσες συνθήκες στο έδαφος, το χιόνι και τον καιρό, καθώς και την πυκνότητα κυκλοφορίας.
 3. Επιλογή διαδρομής: Επιλέγουμε τη διαδρομή μας, με τρόπο που να μη βάζουμε σε κίνδυνο τους χιονοδρόμους που προπορεύονται.
 4. Προσπέραση: Προσπερνώντας άλλο χιονοδρόμο, διατηρούμε πάντοτε απόσταση ασφαλείας. ώστε ο προπορευόμενος να έχει χώρο για οποιαδήποτε αλλαγή κατεύθυνσης.
 5. Είσοδος, ξεκίνημα και κίνηση προς τα πάνω: Μπαίνοντας σε μαρκαρισμένο διάδρομο, ξεκινώντας μετά από στάση ή κινούμενοι προς τα πάνω στις πλαγιές, ελέγχουμε πάντα πάνω και κάτω στις πλαγιές, ώστε να μη βάζουμε σε κίνδυνο τον εαυτό μας ή τους άλλους.
 6. Σταματώντας στην πίστα: Αποφεύγουμε τις στάσεις στην πίστα σε στενά σημεία, ή όπου η ορατότητα είναι περιορισμένη, εκτός εάν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο. Μετά από πτώση σε τέτοιο σημείο, βγαίνουμε από την πίστα όσον το δυνατόν πιο γρήγορα.
 7. Σκαρφαλώνοντας και κατεβαίνοντας με τα πόδια: Σκαρφαλώνοντας ή κατεβαίνοντας με τα πόδια, κινούμαστε πάντοτε στην άκρη της πίστας.
 8. Σεβασμός προς τις πινακίδες και τα σήματα: Σεβόμαστε όλες τις πινακίδες και σήματα/σημάδια. Πρόκειται για την ασφάλειά μας.
 9. Βοήθεια: Σε περίπτωση ατυχήματος, ως χιονοδρόμοι έχουμε καθήκον να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας.
 10. Αναγνώριση: Εάν καταστούμε μάρτυρες σε περίπτωση ατυχήματος, ανταλλάσουμε στοιχεία επικοινωνίας (όνομα – τηλέφωνο – διεύθυνση).

ΣΤ. Δρόμοι – Χώροι στάθμευσης

Οι χιονοδρόμοι – επισκέπτες οφείλουν:

 • Να οδηγούν με επίγνωση των δυνατοτήτων τους σε σχέση με το όχημά τους, τις καιρικές συνθήκες και την κατάσταση του οδοστρώματος.
 • Να έχουν πάντα στο αυτοκίνητό τους αντιολισθητικές αλυσίδες και να γνωρίζουν να τις χρησιμοποιούν.
 • Να σταθμεύουν σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπευθύνων του Χ.Κ.Κ. και να διευκολύνουν την κυκλοφορία των υπόλοιπων οδηγών. Το Χ.Κ.Κ. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ατυχήματα, απώλεια, βλάβη, φθορά, καταστροφή και εν γένει ζημία που προκληθεί σε οχήματα στους χώρους στάθμευσης και στο πέριξ αυτού οδικό δίκτυο.

Ζ. Περιβάλλον – Καθαριότητα

 • Οι φίλοι χιονοδρόμοι – επισκέπτες πρέπει να χρησιμοποιούν τους κάδους απορριμμάτων που βρίσκονται στους εσωτερικούς χώρους των κτιρίων, καθώς και στην αφετηρία και το τέρμα κάθε αναβατήρα.
 • Οι φίλοι χιονοδρόμοι – επισκέπτες θα πρέπει να κάνουν συνετή χρήση νερού – χαρτιού – συσκευασιών και να χρησιμοποιούν τους κάδους ανακύκλωσης.
 • Φίλοι χιονοδρόμοι – επισκέπτες ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΒΟΥΝΟ) ΚΑΘΑΡΟ.

Η. Ενοικίαση εξοπλισμού

Για ενοικίαση εξοπλισμού χιονοδρομίας επικοινωνήστε εγκαίρως με τα καταστήματα ενοικιάσεων (26920-24451&2).

Το Χ.Κ.Κ. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν έλλειψη εξοπλισμού από τα καταστήματα ενοικιάσεων.

Θ. Εισιτήρια

 1. Για οποιαδήποτε πληροφορία, διευκρίνιση, καθώς και για τη βέλτιστη επιλογή κατηγορίας εισιτηρίου, οι επισκέπτες πρέπει να ενημερώνονται εγκαίρως από τον δικτυακό τόπο, τους ενημερωτικούς πίνακες στους χώρους υποδοχής, ή το γραφείο πληροφοριών του Χ.Κ.Κ.
 2. Κάθε εισιτήριο είναι ατομικό και δεν μπορεί να δοθεί ή μεταπωληθεί σε άλλον.
 3. Κατά τη διέλευση από τις αφετηρίες των αναβατήρων, τα εισιτήρια ή οι ετήσιες κάρτες του Χ.Κ.Κ. πρέπει να βρίσκονται αναρτημένα σταθερά και σε εμφανές σημείο, ώστε να είναι εύκολος ο έλεγχος της εγκυρότητάς των.
 4. Κάθε εισιτήριο αποτελεί δικαίωμα χρήσης των αναβατήρων του ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ και υπόκειται στους επιπλέον όρους που διέπουν τη χρήση τους.
 5. Η χρήση των αναβατήρων χωρίς την έκδοση του αντίστοιχου εισιτηρίου -το οποίο πρέπει να το διατηρείται μέχρι την έξοδο του κατόχου από το χιονοδρομικό κέντρο-, αποτελεί αδίκημα και επισύρει τις κατά νόμο κυρώσεις.
 6. Τα εισιτήρια θα πρέπει να επιδεικνύονται οποιαδήποτε στιγμή ζητηθούν από τους ελεγκτές.
 7. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστώνεται ότι ο επισκέπτης – χιονοδρόμος δεν διαθέτει το απαιτούμενο εισιτήριο, τότε υποχρεώνεται στην επί τόπου καταβολή της αξίας του εισιτηρίου των 15€, πενταπλασιαζόμενου, το δε αρχικό εισιτήριο ακυρώνεται.
 8. Χρήση πολυήμερου ή εκπτωτικού εισιτηρίου χιονοδρομίας από πρόσωπο άλλο αυτού υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί, συνεπάγεται αυτοδίκαιη κατάσχεση και καταστροφή της κάρτας (χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης – επιστροφής χρημάτων του νομίμου κατόχου) και καταβολή ρήτρας από τον παραβάτη, ίσης με την αξία του εισιτηρίου, του οποίου έγινε η χρήση.
 9. Σε περίπτωση μη εξάντλησης του δικαιώματος χρήσης πολυήμερου εισιτηρίου εντός της χιονοδρομικής περιόδου για την οποία εκδόθηκε, δεν επιστρέφεται το υπόλοιπο του αντίτιμου του εισιτηρίου. Το εισιτήριο απλού επισκέπτη πωλείται με το αντίτιμό του χωρίς δυνατότητα επιστροφής ή πολλαπλής χρήσης.
 10. Δεν καλύπτονται εισιτήρια που έχουν χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται η απόδειξη αγοράς, ώστε να είναι δυνατή η επανέκδοση εισιτηρίου και ακύρωση του προηγούμενου.
 11. Μετά την έκδοση του εισιτηρίου ουδεμία έκπτωση παρέχεται, ή επιστροφή χρημάτων, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών και λειτουργίας αναβατήρων.
 12. Τρόποι πληρωμής: α) στα ταμεία: μετρητοίς (ευρώ) ή με πιστωτική κάρτα (MASTERCARD – VISA).
 13. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής σας δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων ή η αλλαγή των εισιτηρίων σας.
 14. Για την έκδοση ημερησίων εισιτηρίων (όλων των κατηγοριών, πλην ενηλίκων) απαιτείται η επίδειξη των κατά περίπτωση απαραίτητων δικαιολογητικών απευθείας στα ταμεία.
 15. Για την έκδοση εκπτωτικών εισιτηρίων είναι απαραίτητη η προσκόμιση των κατά περίπτωση απαραίτητων δικαιολογητικών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

 • ΦΟΙΤΗΤΗΣ: Φοιτητική ταυτότητα θεωρημένη για την περίοδο 2022-2023
 • ΑΘΛΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΩΣ 25 ΕΤΩΝ: βεβαίωση από την Ελληνική Ομοσπονδία Χιονοδρομίας όπου είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της.
 • TΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ (>65): Αστυνομική Ταυτότητα
 • ΑΜΕΑ: Βεβαίωση επιτροπής από αρμόδιο φορέα
 • ΔΗΜΟΤΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ: Πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια του Δήμου Καλαβρύτων.
 • ΜΑΘΗΤΗΣ 5-17 ΕΤΩΝ: Μαθητική ή αστυνομική ταυτότητα
 • ΜΑΘΗΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ: Βεβαίωση από το αντίστοιχο σχολείο
 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ: Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης(απαιτείται η φυσική παρουσία ολόκληρης της οικογένειας ενώπιον του ταμία των εκδοτηρίων)
 • Προσερχόμενος με ΜΜΜ: ειδικό αριθμημένο κουπόνι από συνεργαζόμενο ΜΜΜ (skibus κ.λπ)
 • Σχολές χιονοδρομίας: α. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος ιδιωτικής σχολής αθλημάτων / Α.Φ.Μ και θεωρημένη ταμειακή μηχανή αποδείξεων παροχής υπηρεσιών. β. Ισχύουσα άδεια λειτουργίας σχολής χιονοδρομίας από αρμόδια υπηρεσία σχετικής Νομαρχίας γ. Ονομαστικό κατάλογο των δασκάλων της σχολής με επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των πτυχίων τους, οποίος θα ανανεώνεται κάθε μήνα. δ. Οργανόγραμμα και αναλυτικό πρόγραμμα λειτουργίας σχολής ε. Αναλυτικό τιμοκατάλογο όλων των κατηγοριών μαθημάτων, όπου θα υπάρχει προηγούμενη έγκριση του Χ.Κ.Κ. ,στ. Φορολογική ενημερότητα ζ.  Ασφαλιστική ενημερότητα η. Συμφωνητικό με Χ.Κ.Κ. για λοιπούς όρους, θ. ταμιακή ενημερότητα από το Λογιστήριο του ΧΚΚ, κάθε μήνα.