Νομικό Περιεχόμενο

Για να διασφαλίσουμε ότι όλοι απολαμβάνουν τα χαρακτηριστικά και τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου της ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Α.Ε Ο.Τ.Α περιγράφουμε δια του παρόντος μια σειρά από όρους που διέπουν το δικτυακό τόπο της ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Α.Ε Ο.Τ.Α.

 1. Ο πρώτος σημαντικός όρος αφορά τη «Netiquette», η οποία επιτρέπει την ελευθερία κίνησης και λόγου αλλά χωρίς τη βλάβη ή την παρενόχληση οιουδήποτε στο Διαδίκτυο.
 2. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα στο δικτυακό τόπο της ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α ανήκουν στη ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α .
 3. Το όνομα, τα προϊόντα, τα εμπορικά σήματα και τα λογότυπά μας, αναγνωρίζετε ότι ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί με άδεια στη ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εσάς χωρίς προηγούμενη ρητή έγγραφη συγκατάθεσή μας.

Νομικές πληροφορίες

 1. Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου της ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α. οφείλει να διαβάσει προσεκτικά το παρόν και σε περίπτωση διαφωνίας με τους αναγραφόμενους όρους οφείλει ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Οι νομικές πληροφορίες και οι όροι του παρόντος διέπουν όλες τις ιστοσελίδες του δικτυακού τόπου της ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α. , εκτός αν αναφέρεται ρητά το αντίθετο σε κάποια συγκεκριμένη σελίδα.
 2. Περιορισμός ευθύνης: Με την είσοδο στον παρόντα δικτυακό τόπο, αποδέχεστε ότι η χρήση του γίνεται με δική σας ευθύνη και ότι κανένα από τα μέρη που εμπλέκονται στη δημιουργία, παραγωγή ή έκδοση του παρόντος δικτυακού τόπου δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφέρεται ότι δεν είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε άμεση, συμπτωματική, επακόλουθη ή έμμεση ζημία είτε για κόστη ή δαπάνες οιουδήποτε τύπου (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών δικηγόρου, αμοιβών εμπειρογνώμονα ή άλλων εξόδων), τα οποία μπορεί να προκύψουν άμεσα ή έμμεσα από την πρόσβαση, τη χρήση ή την πλοήγηση του παρόντος δικτυακού τόπου ή από την αποθήκευση (downloading) οποιουδήποτε υλικού, κειμένου, δεδομένων, εικόνων, βίντεο ή αρχείων ήχου από τον παρόντα δικτυακό τόπο συμπεριλαμβανομένου και αναφερομένου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οτιδήποτε τυχόν προκλήθηκε από ιό (virus), λάθος στο πρόγραμμα (bug), ανθρώπινη ενέργεια ή παράληψη αυτής, από οποιοδήποτε σύστημα υπολογιστών, τηλεφωνική γραμμή, εξάρτημα υπολογιστή (hardware), λογισμικού (software) ή δυσλειτουργίας προγράμματος είτε οποιουδήποτε άλλου λάθους, παράληψης ή καθυστέρησης στη μετάδοση από τον υπολογιστή ή από τη σύνδεση δικτύου.
 3. Η ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α. , χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α. για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/ χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου.
 4. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά κειμένων, ονομασιών, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, γραφικών, απεικονίσεων, φωτογραφιών, αρχείων βίντεο ή ήχου και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α. και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση» (download), μετάφραση, τροποποίηση με οιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη συναίνεση της ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α. εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι οτιδήποτε περιλαμβάνεται στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα ή προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας της ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ή τρίτων (που χρησιμοποιείται μετά από χορήγηση άδειας) και ως εκ τούτου η μη εξουσιοδοτημένη χρήση μπορεί να οδηγήσει στις νόμιμες κυρώσεις.
 5. Ο επισκέπτης/ χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού, και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά τη διάρκεια της επίσκεψης/χρήσης ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στη «Netiquette» (Κώδικας Συμπεριφοράς χρηστών Internet) . Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο ή στο Διαδίκτυο η οποία θα απορρέει από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη/επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.
 6. Παράνομη ή αθέμιτη συμπεριφορά: Μην δημοσιεύετε ή μεταδίδετε στον παρόντα δικτυακό τόπο οποιοδήποτε πορνογραφικό, άσεμνο, ανίερο, δυσφημιστικό, εξυβριστικό, απειλητικό, παράνομο ή άλλο υλικό που θα μπορούσε να αποτελεί ή να προτρέπει σε συμπεριφορά που θα μπορούσε να αποτελεί ποινικό αδίκημα, να προκαλέσει αστική ευθύνη, ή με κάποιον άλλον τρόπο να παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη νόμου. Μολονότι η ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ή οποιοδήποτε άλλο μέρος που τυχόν εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή ή έκδοση του παρόντος δικτυακού τόπου μπορεί να παρακολουθούν, να επιθεωρούν ή να αναθεωρούν μεταδόσεις, αποστολές, η ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α. και όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη δημιουργία, παραγωγή ή έκδοση του παρόντος δικτυακού τόπου αποποιούνται οιασδήποτε ευθύνης οι οποία μπορεί να προκύψει από το περιεχόμενό τους συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αξιώσεων για δυσφήμιση, εξύβριση, βλασφημία, πλαστοπροσωπία ή προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
 7. Σύνδεσμοι (Hyperlinks): Παρόλο που ο παρών δικτυακός τόπος πιθανόν συνδέεται με άλλους δικτυακούς τόπους, η ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α.. δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων, ή banner ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Η ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α. αποποιείται οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης έγκρισης, επιδοκιμασίας, σχέσης, χορηγίας ή συνεργασίας με τους συνδεόμενους δικτυακούς τόπους εκτός εάν κάτι τέτοιο αναφέρεται ρητά. Με την είσοδό σας στον παρόντα δικτυακό τόπο αποδέχεστε ότι η ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α. δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/ χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους ο παρών παραπέμπει, οι οποίοι ανάγονται αποκλειστικά στη σφαίρα ευθύνης των αντιστοίχων δικτυακών τόπων.
 8. Αναθεώρηση του παρόντος: Η ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει τις παρούσες νομικές πληροφορίες οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προηγούμενη αναγγελία ή υποχρέωση. Οι χρήστες/επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται σε κάθε περίπτωση ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/ επίσκεψη του παρόντος δικτυακού τόπου.
 9. Εφαρμοστέο δίκαιο: Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις Διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις και ερμηνεύεται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
Γενική Χρήση δικτυακού τόπου:

Δεν απαιτείται ο επισκέπτης/χρήστης να υποβάλει στον παρόντα δικτυακό τόπο προσωπικά στοιχεία για να τον χρησιμοποιήσει.
Κατ’ εξαίρεση ζητούνται προσωπικά στοιχεία κατά την περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην κοινότητα των μελών του δικτυακού τόπου καθώς και κατά την περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να λάβει μέρος σε κάποιον από τους διαγωνισμούς που διενεργούνται στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Κοινότητα μελών:

Για να γίνει ο επισκέπτης/χρήστης μέλος της διαδικτυακής κοινότητας της ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ζητούνται τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση email , τηλέφωνο επικοινωνίας και σε ειδικές προωθητικές ενέργειες κάποια επιπλέον στοιχεία, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Χρήσης Εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου

Διαγωνισμοί:

Για τη συμμετοχή του επισκέπτη/χρήστη σε διαγωνισμό που διενεργείται ζητούνται τα εξής στοιχεία εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά:
Υποχρεωτικά: ονοματεπώνυμο και διεύθυνση email.
Προαιρετικά: Τηλέφωνο, Διεύθυνση και Ταχυδρομικός κώδικας.

IP addresses:

Ο παρών δικτυακός τόπος ελέγχει την διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Η πληροφορία αυτή χρησιμοποιείται για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων με στόχο την αποτελεσματικότητα και τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου.

Σύνδεσμοι (Links):

Ο παρών δικτυακός τόπος περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Ο παρών δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τους όρους και την πολιτική των δικτυακών αυτών τόπων σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί «cookies», μία τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και ιστοσελίδων του παρόντος δικτυακού τόπου. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου (4 KB το πολύ) που μπορούν να αποθηκευτούν στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη χωρίς να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.

Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη σχετικά με συγκεκριμένες σελίδες και υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου ή για στατιστικούς λόγους. Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του με τέτοιον τρόπο ώστε να ειδοποιείται για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες σελίδες/ υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου και να μπορεί να έχει τη δυνατότητα να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies.

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Ο παρών δικτυακός τόπος διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δεν δύναται να τα γνωστοποιήσει σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές).

Ο παρών δικτυακός τόπος διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία τα οποία αποστέλλουν οι επισκέπτες/χρήστες αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων αυτών για λόγους στατιστικούς, ερευνών αγοράς ή βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών.

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα στο τηλέφωνο 26920 24451-2, προκειμένου να διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου και να απαιτήσει τη διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή τη διαγραφή του.