Καιρός

Σήμερα

Αύριο

Ηλιοφάνεια

Καλή

Ορατότητα

Διαστήματα ηλιοφάνειας

Καλή

Ορατότητα

-3°C έως 0°C

Θερμοκρασία

1500m

Παγοποίηση

-5°C έως 2°C

Θερμοκρασία

1350m

Παγοποίηση

20 km/h | ΝΑ

Άνεμος

0 εκ.

Χιονόπτωση

20km/h | ΒΑ

Άνεμος

0 εκ.

Χιονόπτωση

Τριήμερη Πρόγνωση

30/01/2023

31/01/2023

01/02/2023

Διαστήματα ηλιοφάνειας

Νεφώσεις

Ηλιοφάνεια

-5°C έως 0

Θερμοκρασία

-5°C έως -1°C

Θερμοκρασία

-5°C έως -2°C

Θερμοκρασία

35km/h | ΔΒΔ

Άνεμος

45km/h | ΒΔ

Άνεμος

50km/h | Β

Άνεμος

0 εκ.

Χιονόπτωση

10 εκ.

Χιονόπτωση

0 εκ.

Χιονόπτωση

Καιρός

Σήμερα

weather-icon-latest_snowfall-v2

Ηλιοφάνεια

weather-icon-visibility

Καλή

Ορατότητα

weather-icon-celcius-v2

-3°C έως 0°C

Θερμοκρασία

weather-icon-mountain

1500m

Παγοποίηση

weather-icon-wind

20 km/h | ΝΑ

Άνεμος

weather-icon-latest_snow

0 εκ.

Χιονόπτωση

Αύριο

weather-icon-latest_snowfall-v2

Διαστήματα ηλιοφάνειας

weather-icon-visibility

Καλή

Ορατότητα

weather-icon-celcius-v2

-5°C έως 2°C

Θερμοκρασία

weather-icon-mountain

1350m

Παγοποίηση

weather-icon-wind

20km/h | ΒΑ

Άνεμος

weather-icon-latest_snow

0 εκ.

Χιονόπτωση

Τριήμερη Πρόγνωση

 

30/01/2023

Διαστήματα ηλιοφάνειας

-5°C έως 0

Θερμοκρασία

35km/h | ΔΒΔ

Άνεμος

0 εκ.

Χιονόπτωση

31/01/2023

Νεφώσεις

-5°C έως -1°C

Θερμοκρασία

45km/h | ΒΔ

Άνεμος

10 εκ.

Χιονόπτωση

01/02/2023

Ηλιοφάνεια

-5°C έως -2°C

Θερμοκρασία

50km/h | Β

Άνεμος

0 εκ.

Χιονόπτωση